ჩვენს შესახებ
logo
ქართული English Русский  

ვინ ვართ ჩვენ _ www.pres-cavcasia.ge?
გამარჯობა, მკითხველო
    ქართულ-რუსულ-ინგლისურენოვანი ინტერნეტ-ჟურნალი www.pres-cavcasia.ge ჟურნალისტური გამოძიების ჟურნალ "პრეს-პრემიერის" ჯგუფმა შევქმენით. პროექტის განხორციელებაში ჩვენი თანამდგომი გახლდათ არასამთავრობო ორგანიზაცია ``კავკასიის მშვიდობის მისიის კავშირი``-  მღვდელ-მონაზონი დავითი (აწ გარდაცვლილი, 2012 წ.),იგივე მამა კონსტანტინე (კოღუაშვილი), რომლის ლოცვა-კურთხევითაც დაიწყო გამოსვლა ინტერნეტ-ჟურნალმა www.pres-cavcasia.ge
აღნიშნული ჟურნალი არის მრავალჟანრობრივი _ კერძოდ, კულტურული, საზოგადოებრივ-შემეცნებითი. ასევე ჟურნალის გარკვეული გვერდები დაეთმობა კავკასიელთა ტრადიციებს, მათ ისტორიას. მოკლედ, "pres-cavcasia.ge" ობიექტურად გააშუქებს მასალებს ყველა სფეროში. ექნება სხვადასხვა სახის საინტერესო რუბრიკა. ჟურნალში გამოქვეყნდება ძირითადად ანალიტიკური წერილები, სტატიები, ასევე მასალები ჟურნალისტიკის ყველა ჟანრის გათვალისწინებით. pres-cavcasia.ge იქნება დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც თავისი მიმართულებითა და სტატიებით, მუშაობის პრინციპით საზოგადოების ყურადღებას მიიქცევს, ხელს შეუწყობს კავკასიის ხალხთა დაახლოებას, შერიგებასა და გაერთიანებას, დაიპყრობს ბაზარს, ანუ ინტერნეტ-სივრცეს. ჟურნალი თავისი მიმართულებითა და სტილით პრეცედენტი იქნება კავკასიაში. მისი დამფუძნებლები გახლავთ მღვდელ-მონაზონი დავითი (აწ გარდაცვლილი, 2012 წ.), იგივე კონსტანტინე (კოღუაშვილი), და ქეთევან სესიაშვილი, ეს უკანასკნელი ამ ჟურნალის  მთავარი რედაქტორიცაა.  pres-cavcasia.ge-სთვის მთავარია, არა მხოლოდ საკუთარ რეიტინგზე ფიქრი, არამედ გონივრული ობიექტური ანალიზი კავკასიის პრობლემებზე მომუშავე მეცნიერებთან, ქვეყანაზე დაფიქრებულ ადამიანებთან ერთად. ერთი, რაც ცხადზე უცხადესია საქართველოსა და კავკასიის ქვეყნებში მცხოვრები ყველა მოაზროვნე ადამიანისთვის და საერთოდ, კავკასიელთათვის, მთავარი იქნება ჩვენი ერების უფრო მეტად დაახლოება და სიყვარული. ჩვენთვის მთავარი მიზანია არა ვინმეს კრიტიკა, ან სხვისგან უკეთესი მუშაობის მოთხოვნა, არამედ პასუხისმგებლობა თავისსავე პროგრამებზე.
აღწერილობა და  ძირითადი აქცენტები 

ჟურნალ     pres-cavcasia.ge-ის პრიორიტეტი არის მსოფლიო პრობლემა _ სიტყვის თავისუფლება.  
pres-cavcasia.ge-ძირითადი თემაა  ევროინტეგრაცია, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა (ამ პროექტით, კავკასიის ხალხთა უფლება-მოვალეობანი, სასაზღვრო ჯარის ვალდებულებანი, მათი პრიორიტეტები, ანუ რა სარგებლობა მოაქვს ამ პროექტს კავკასიური ერებისთვის და როგორ სრულდება ამ პროექტით განსაზღვრული მოვალეობები. ასევე, ამ პროექტით, პირველყოვლისა, უნდა ვიმუშაოთ სრულიად კავკასიელ ხალხთა შეკავშირებაზე, გაერთიანებაზე, მათ მჭიდრო კონტაქტზე, რომ ერთიანად მოვახერხოთ არა დანაწევრებული ქვეყნების, არამედ სრულიად კავკასიის ევროინტეგრაცია. კავკასიიელები ხომ თითქმის ერთი ტრადიციის ხალხნი ვართ, მხოლოდ განსხვავებული რელიგიის მქონე, მაგრამ რელიგიის სხვადასხვაობა ჩვენს პროექტს ხელს არაფრით არ უნდა უშლიდეს.).

pres-cavcasia.ge სხვა ინტერნეტ-გამოცემებისგან გამორჩეული იქნება იმით, რომ იგი არა მარტო თავისი ფურცლებიდან ისაუბრებს საქართველოსა სრულიად კავკასიის ევროინტეგრაციაზე და ობიექტურად ასახავს ყოველივე რეალობას, ამავდროულად, თავის რედაქციასთან დააფუძნებს თავისუფალი სიტყვისა და თავისუფალი აზრის დარბაზს, რომელსაც უხელმძღვანელებენ ცნობილი ადამიანები და, რომელიც გაიმართება კვირაში ერთხელ. დასწრება თავისუფალი იქნება. pres-cavcasia.ge გამოაქვეყნებს ამ თავისუფალი შეხვედრის სტენოგრამას.

pres-cavcasia.ge-ზე გამოქვეყნდება ცნობილი ადამიანების, მეცნიერების, ისტორიკოსების, ეკონომისტების და ა. შ. ანალიზი კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებზე. …
საქართველო და სრულიად კავკასია დღეს იქცა განსაკუთრებით დიდი სახელმწიფოების ინტერესთა დაჯახების ადგილად. ჩვენი ჟურნალის მთავარი ამოცანაა ამ ტენდენციის დარღვევა და ის, რომ ხელი შეუწყოს იმას, რომ აღნიშნული და საერთოდ, კავკასიის ქვეყნები გახდეს სხვა სახელმწიფოების, განსაკუთრებით დიდი სახელმწიფოების ინტერესთა თანხვედრის ქვეყანა.
დღეს მეტად აქტუალურ თემად ისახება, ვიმეორებ, ევროინტეგრაცია, აგრეთვე, ენერგეტიკული პროექტები საქართველოსა და აზერბაიჯანისთვის (ამ პროექტების ეკონომიკური მნიშვნელობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების საკითხები);
ყარსი-ახალქალაქი-თბილისი-ბაქოს სარკინიგზო მაგისტრალი;
დემოკრატიული არჩევანის თანამეგობრობაში, სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის აუზში საქართველო-აზერბაიჯანის თანამშრომლობა;
მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები, გლობალიზაციის საკითხები; ინტერნეტი, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები.
თანამედროვე საშუალებები, განსაკუთრებით ინტერნეტი (ადამიანური უფლებებიდან დაწყებული) გამოყენებულ იქნება გლობალიზაციის დიდ პროცესში, რაც ქართული და საერთოდ სრულიად კავკასიელთა ისტორიისა და ტრადიციების შენარჩუნებას შეუწყობს ხელს.
ასევე, pres-cavcasia.ge იბრძოლებს რეალურად დემოკრატიული სახელმწიფოების ჩამოყალიბებისთვის და არა უბრალოდ მოჩვენებითი დემოკრატიულობის ასაღორძინებლად. იგი რეგულარულად გააშუქებს განათლების, ჯანდაცვის, მოზარდთა ცხოვრების პრობლემებს და კავკასიაში მიმდინარე აქტუალურ საკითხებს; მათ კულტურას, წეს-ჩვეულებებს, მათ ისტორიას, მათ სარწმუნოებას...
ჟურნალი pres-cavcasia.ge ჩაატარებს სხვადასხვა სახის კონკურსებს, ძირითადად შემოქმედებითს, სავარაუდო სახელწოდებით "გულახდილი საუბრები", სადაც მრგვალ მაგიდას ერთდროულად შემოუსხდებიან მწერლები, საერთოდ შემოქმედი ადამიანები, სოციოლოგები, ფსიქოლოგები და ა.შ.   
pres-cavcasia.ge გააშუქებს კვირის განმავლობაში კავკასიასა  და უცხოეთში მომხდარ მთავარ ამბებს. ამასთან, იმუშავებს საკმაოდ გლობალურ თემებზე, რომლითაც დაკავებულია დღევანდელი მსოფლიო. ჟურნალი ყურადღებას გაამახვილებს ეკონომიკის, სპორტის, ჯანდაცვის, საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და კულტურის სიახლეებზე. ძირითადი ყურადღება დაეთმობა მიმდინარე, მომხდარი და მოსალოდნელი მოვლენების სრულყოფილ, გაწონასწორებულ, მრავალგანზომილებიან ანალიზს; ორი ან მეტი პერსპექტივიდან საკითხთა გაშუქებას. ჟურნალის გვერდები დაეთმობა ანალიტიკურ მასალებს, პუბლიკაციებს, რომელსაც გაუძღვებიან კომპეტენტური პირები, პროფესიონალები.

გამორჩეული თემები
ჟურნალში განსაკუთრებული ადგილი დაეთმობა სოციოლოგიას _ ჩატარდება ინტერ-აქტივი სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე. ჟურნალი გამორჩეულ თემებად თვლის ეკონომიკურ, განათლების, ჯანდაცვის და სხვ. სოციალურ და კულტურულ რეფორმათა მიმდინარეობას. მსჯელობას სახელმწიფო მართვის ოპტიმალურ მოდელთან დაკავშირებით, პრივატიზაციის მიმდინარეობას, თავისუფალ და საბაზრო ეკონომიკის პრინციპთა ანალიზს.
ასევე, ნატოსთან ინდივიდუალური თანამშრომლობის სამოქმედო გეგმის (IPAP) შესრულებისა და წევრობის სამოქმედო გეგმაზე   (MAP) გადასვლის საკითხს.
pres-cavcasia.ge-ზე გარკვეული ადგილი დაეთმობა: ქალთა, ბავშვთა, სოციალურად დაუცველი ფენებისა და საერთოდ ადამიანის უფლებებს; დემოგრაფიულ საკითხებს; დევნილებისა და ლტოლვილების თემას საქართველოსა და სრულიად კავკასიაში; პრესის თავისუფლებას; არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას; შავი და კასპიის ზღვების პრობლემატიკას; მტკნარი წყლის პრობლემას; მდ. მტკვრის ეკოპრობლემას; ევროპასთან სამეზობლო პოლიტიკას; საქართველოსა და სრულიად კავკასიის ქვეყნებში სახელმწიფოებრივ მმართველობას; ამ ქვეყნების საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ორგანოებს, კონსტიტუციას, მათს მსგავსებასა და განსხვავებას; განათლების სფეროს; მწერლობას; ტრადიციებს, კულტურას, ოჯახს, რელიგიას და ა.შ. (აქვე ხაზი გაესმება ვაჰაბიზმისა და იეღოვას პრობლემატიკას ჩვენს ქვეყნებში); ასევე, თავდაცვის საკითხების გაშუქებას, სამხედრო თემებზე საუბარს პროფესიონალურ დონეზე, ასევე საქართველოსა და საერთოდ კავკასიის ქვეყნებს შორის არსებული საზღვრების თემას... ჟურნალის გვერდი დაეთმობა ტერორიზმთან, ტერორისტულ აქტებთან და მსგავს საკითხებთან დაკავშირებით მსჯელობა-ანალიზს.
ჟურნალის გამორჩეულ თემად ჩაითვლება რეგიონალური ეკონომიკური საკითხები (ყარსი-ახალქალაქის რკინიგზა, კასპიის ზღვისა და ცენტრალური აზიის ენერგორესურსების მსოფლიო ბაზარზე ტრანსპორტირების საკითხები და ა.შ.). საერთოდ, რეგიონს ჩვენს ჟურნალში დაეთმობა თავისი გარკვეული ადგილი.
pres-cavcasia.ge-ზე გარკვეული ადგილი დაეთმობა "შავი სამყაროს" ცხოვრებას, პატიმართა (ექს და დღევანდელთა) ცხოვრებას, სასჯელაღსრულებითი სისტემის მუშაობას, და ა.შ.
ჟურნალში ერთი გვერდი დაეთმობა ძირითადად კავკასიელ პოეტთა თუ მწერალთა შემოქმედებას, დებიუტანტებს, კავკასიის ქვეყნების ისტორიას, ისტორიულ ნაწარმოებებს.
 ჟურნალში იქნება რუბრიკა "ტერორი ჟურნალისტებზე", ასევე რუბრიკას "ინტრიგა+ინტრიგანი".

ჟურნალს ექნება სახალისო რუბრიკებიც, ასევე, ადგილი დაეთმობა სხვადასხვა რჩევებსა და კავკასიურ სამზარეულოს, ხალხურ მედიცინას, ჩაცმის კულტურას კავკასიის ქვეყნებში, მოდას...
აქვე აღვნიშნავ, რომ საბერძნეთის ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ეკლესიის წმიდა სინოდის წევრის, სრულიად აფხაზეთისა და ჭყონდიდ-ცაიშის ეპარქიის მიტროპოლიტ იოთამის ლოცვა-კურთხევით შეიქმნა პრეს-კავკასია.გე-ს (pres-cavcasia) რელიგიის სფეროს  ვებ-გვერდი და განთავსებულია ფეისბუქზე. გვერდს ხელმძღვანელობს ჟურნალისტთა კავშირის საერთაშორისო კონგრესის სრულუფლებიანი წევრი,  ბერძნული მართლმადიდებელი ეკლესიის მიტროპოლიტი სლავიანური დიასპორებისა ევროპაში, ამერიკასა და კანადაში მეუფე დანიელი ( კიკნაძე), რომელიც ასევე უხელმძღვანელებს www.pres-cavcasia.ge-ს რელიგიის , კულტურისა და ხელოვნებისა და ქართული ისტორიის გვერდებს. უფალი გვფარავდეს, მამაო .  რაც შეეხება  pres-cavcasia.ge-ს ინგლისურენოვან გვერდს, რელიგიის სფეროს მასალები დაიბეჭდება არა მხოლოდ ინგლისურ, არამედ იტალიურ და ბერძნულ ენაზეც,  რომელსაც უხელმძღვანელებს მეუფე დანიელი ( კიკნაძე). ეს პრეცედენტია და ეს მხოლოდ  pres-cavcasia.ge-ზე.

pres-cavcasia.ge ხელმძღვანელობს თავისუფალი პრესის პრინციპით.

რედაქციაში შემოსულ მასალებზე, მის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია ავტორი. რედაქციის ხელმძღვანელობა პასუხისგებას თავისთავზე არ აიღებს, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა.

pres-cavcasia.ge-ს სურს კავშირები დაამყაროს ქართულ, აზერბაიჯანულ და საერთოდ კავკასიელთა სათვისტომოებთან უცხოეთის ქვეყნებში.
ჟურნალში განთავსდება ფასიანი რეკლამები. ჟურნალში გვერდი დაეთმობა სტუდენტთა შემოქმედებასაც. 
 
ჟურნალის მასალებს საბოლოო სახე ეძლევა მთ. რედაქტორის მითითებით.
 
ჟურნალს ეყოლება საკუთარი კორესპონდენტები თავდაპირველად საქართველოსა და აზერბაიჯანის და საერთოდ კავკასიის რეგიონებიდან და საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან.
ჟურნალს ეყოლება კონსულტანტები _ აკადემიკოსები.
 
pres-cavcasia.ge  გამოვა ქართულ-რუსულ-ინგლისურ ენებზე.
pres-cavcasia.ge
22.03.10
საავტორო უფლებები დაცულია. უცხო პირის მიერ მისი მისაკუთრების შემთხვევაში, საქმე გადაეცემა სასამართლოს,
საჭიროების შემთხვევაში კი, საერთაშორისო სასამართლოს.


pres-cavcasia.ge     e-mail: pres_cavcasia@mail.ru   pres_cavcasia@yahoo.com  
       
tel: 571 02 53 53   571 02 51 51   577 40 83 82

დაგვიკავშირდით: დარეგისტრირდით

განათავსეთ რეკლამები, გამოთქვით საკუთარი აზრი. გვაქვს რუბრიკა `მათქმევინეთ~ _ მოგვწერეთ თქვენი პრობლემები. ჩვენ პატივს ვცემთ თავისუფალ სიტყვას. მივიღებთ თქვენს შენიშვნებს, გავიზიარებთ შენიშვნებს, მზად ვართ ჯანსაღი კრიტიკისთვის.

არ გემშვიდობებით.

მუდამ თქვენს სამსახურში ინტერნეტ-ჟურნალი

 pres-cavcasia.ge

გვიყვარხართ, მკითხველო!
მოგესალმებით
ინტერნეტ-ჟურნალ
pres-cavcasia.ge-შემოქმედებითი ჯგუფი:
დამფუძნებლები: ქეთევან სესიაშვილი, მღვდელ-მონაზონი დავითი (კოღუაშვილი, აწ გარდაცვლილი - 2012 წ.);
მთავარი რედაქტორი
ქეთევან სესიაშვილი
გენერალური დირექტორი
ზაქარია როჭიკაშვილი
ტექნიკური რედაქტორი
ეკატერინე როჭიკაშვილი
მთ. რედაქტორის მოადგილეები: ქეთევან ყველაშვილი, ირინე მუსელიანი
კონფლიქტური ზონები კავკასიაში  - რედაქტორი გოჩა გაგოევი

პოლიტიკა:   ანდრია ჭავჭავაძე,  ქეთევან ყველაშვილი

რელიგიის სფერო  -
ბერძნული მართლმადიდებელი ეკლესიის მიტროპოლიტი სლავიანური დიასპორებისა ევროპაში, ამერიკასა და კანადაში მეუფე დანიელი ( კიკნაძე), ბერ-მონაზონი სვიმონი (აბრამიშვილი),

 საზოგადოება - ქეთევან ბერიძე
მედიცინა - ზაქარია როჭიკაშვილი

pres-cavcasia.ge-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი, საინფორმაციო გამოშვების რედაქტორი - მაგდა ტუხაშვილი


ექსპერტი -პოლიტიკის, კონფლიქტური ზონების საკითხებზე კავკასიაში, საზღვრების საკითხში - გელა ხუციშვილი

ექსპერტი მაყვალა ბერიანიძე
ექსპერტი-კავკასიოლოგი, პოლიტოლოგი ელიზბარ ელიზბარაშვილი

'რუბრიკა' რეგიონიდან -

იურისტი ირაკლი ჯიბლაძე, გოგა აღაჯანაშვილი
სამხედრო თემების რედაქტორი, - სამხედრო ექსპერტი, მაიორი
 ზურაბ ხუციშვილი, მაიზერ გელოვანი

საბავშვო გვერდები მარიამ ბებიავა                                    ქეთევან სესიაშვილი

 დავიბადე თბილისში, 1964 წლის 8 ივლისს; 1981 წელს დავამთავრე თბილისის 167-ე საშუალო სკოლა; 1988 წელს დავამთავრე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, ჟურნალისტის სპეციალობით;
 1988 წლის სექტემბრის თვიდან, 1990 წლამდე, განაწილებით, ჩემი სპეციალობით, მუშაობა დავიწყე ადიგენის რ-ნული გაზეთის `განახლებული მესხეთი~ რედაქციაში განყოფილების რედაქტორად. პარალელურად, გახლდით თბილისში გამომავალი გაზეთების: `თბილისის~, `ახალგაზრდა კომუნისტისა~ და `სოფლის ცხოვრების~ საკ. კორ-ი ადიგენიდან. იმ პერიოდში მესხეთში დაიწყო სერიოზული პოლიტიკური ვნებათაღელვები, რის გამოც, როგორც ჟურნალისტს, მომიწია პოლიტიკურ ასპექტში მასალების გამოქვეყნება, მოკლედ, ძალაუნებურად, ამ ვნებათაღელვებში ჩართვა (ჩანართის სახით: ჯერ კიდევ სკოლის პერიოდიდან სტუდენტობის ხანის ჩათვლით, ვთანამშრომლობდი ქართულ გაზეთებსა და საქ. ტელერადიოკომიტეტთან შტატგარეშე კორესპონდენტად).
1990 წლიდან, თბილისში დაბრუნებულმა, მუშაობა დავიწყე გაზეთ `რესპუბლიკაში~ კრიმინალისა და სამართლის განყოფილების რედაქტორად, პარალელურად გახლდით გაზეთ `ეროვნული გვარდიის~ რედაქტორი.
 შემდგომ წლებში ვმუშაობდი სხვადასხვა ქართულ ჟურნალ-გაზეთებში: `თბილისი~, `ახალგაზრდა ივერიელი~, `სახალხო განათლება~, `სოფლის ცხოვრება~, `ივერია ექსპრესი~, `გაუხმაურებელი ფაქტები~, `ასავალ-დასავალი~, რეზონანსი~, `საქართველოს რესპუბლიკა~, `ახალი ვერსია~ _ ძირითადად, ჟურნალისტური გამოძიების განყოფილების რედაქტორად. ასევე ჟურნალებში: `თბილისელები~, `სპექტრი~, `პროკურატურის მაცნე~ _ მთ. რედაქტორის მოადგილედ.
 1994-97 წწ. ვმუშაობდი საქ. ტელევიზიის I არხზე, შემდეგ, ტ/კ `კავკასიაში~ საინფორმაციო გამოშვებების წამყვანად და ჟურნალისტად; მქონდა რამდენიმე საავტორო გადაცემა პროგრამებში `ახალგაზრდული~ და ~ `თბილისი და თბილისელები~, რომლებიც მიმყავდა პირდაპირ ეთერში.  
 2000 წლიდან გახლდით საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთის `ჰორიზონტი~ მთ. რედაქტორი.
 2001-დან 2002 წლამდე, გაზეთ `ახალ ვერსიაში~ ძირითადად პანკისის თემებზე ვმუშაობდი. პანკისი, განსაკუთრებით იმ პერიოდში, ყველაზე ცხელ წერტილად ითვლებოდა საქართველოში. სწორედ იმ დროისთვის მაღიარეს წლის პირველ ჟურნალისტად. ეს ტიტული შემდგომშიც მომენიჭა.. 
 2002-დან 2006 წლამდე ვიყავი ჟურნალისტური გამოძიების ჟურნალ `პრეს-პრემიერის~ დამფუძნებელი და მთ. რედაქტორი. ამავე წლებში ვხელმძღვანელობდი ჟურნალისტური გამოძიების ცენტრ `პრეს-პრემიერსა~ და მასთან ჩემს მიერვე დაარსებულ ჟურნალისტური გამოძიების სკოლას. პარალელურად გახლდით არასამთავრობო ორგანიზაციის `ჟურნალისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისათვის~ პრეზიდენტი.
ვარ საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის წევრი, ასევე, საერთაშორისო ჟურნალისტი.
ასევე, ვიყავი სხვადასხვა ორგანიზაციის პრეს-სამსახურების ხელმძღვანელიც. პარალელურად, ვკითხულობდი ლექციებს   კავკასიის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე.
ვმონაწილეობდი საქართველოში ჟურნალისტიკისა და სოციოლოგიის განვითარებასთან დაკავშირებით გამართულ სხვადასხვა სემინარებში.
2007 წლის ივლისიდან დავიწყე მუშაობა საქ. ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტში უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე, კერძოდ, თავდაპირველად, კორესპონდენციებზე, 2008 წლის იანვრიდან 2010 წლის იანვრამდე კი ამავე დეპარტამენტის რეგისტრაციის უზრუნველყოფის სამმართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა კერძო გადამისამართებებზე;
მაქვს რამდენიმე საინტერესო პროექტი.
ამჟამად ინტერნეტ-ჟურნალ pres-cavcasia.ge-ს დამფუძნებელი და მთ. რედაქტორი.
მყავს მეუღლე და შვილი მარიამი.
 
                               
                              ზაქარია როჭიკაშვილი
დაიბადა 1964 წლის 8 ივლისს, ქ. თბილისში მოსამსახურის ოჯახში.
1981 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის #58 საშ. სკოლა. 
1983 _ 1989 წ.წ. სწავლობდა და დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი სპეციალობით _ სამკურნალო საქმე.
1989 _ 1990 წლებში გაიარა ინტერნატურა თბილისის მე-2 კლინიკური საავადყოფოს თერაპიის კათედრაზე და მიიღო ექიმი თერაპევტის კვალიფიკაცია;
1990 წელს გაიარა ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ანესთეზიოლოგია-რეანიმაციის კათედრა, მიიღო ექიმი ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგის კვალიფიკაცია და ამავე წლიდან 1997 წლამდე იმუშავა ქ. თბილისის 1-ლი კლ. საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში, ექიმი რეანიმატოლოგის თანამდებობაზე. 
1993 წლიდან პარალელურად დაიწყო მუშაობა და დღემდე არის
ა. ღვამიჩავას სახელობის ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის ენდოსკოპიურ განყოფილებაში ექიმი ენდოსკოპისტის თანამდებობაზე. 
 2002-03 წლებში მიღებული აქვს ენდოსკოპიასა და ონკოლოგიაში შესაბამისი სახელმწიფო სერთიფიკატები. არის უმაღლესი კატეგორიის ექიმი ენდოსკოპისტი. 
პარალელურად გახლავთ ინტერნეტ-ჟურნალ pres-cavcasia.ge-ს დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი.
ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.                      ქეთევან ყველაშვილი

ქეთევან ყველაშვილი-პროფესიით ჟურნალისტი
სტუდენტობის პერიოდში აქტიურად თანამშრომლობდა თსუ ტელევიზიაში. პარალელურად, იყო გაზეთ `ფაქტი აზრი კომენტარის~ კორესპონდენტი. ამ პერიოდში პირველად დაარსდა პრეს-ფესტივალი `ოქროს კალამი~ რომლის ინიციატორთა წევრი გახლდათ. ეს ფესტივალი დღემდე პოპულარულია.
1996-98 წ.წ. მუშაობდა სახელმწიფო ტელევიზიაში, კერძოდ, სტუდია `ტაო~-ში, ჰქონდა საავტორო გადაცემა `ბონა ფიდე ანუ სრულიად გულწრფელად~ ტელევიზიის პარალელურად მუშაობდა გაზეთებშიც: `ახალი 7 დღე~, `გერმანული გაზეთი~ `ახალი ვერსია~ `ივერია ექსპრესი~ ამ უკანასკნელში მიყავდა რუბრიკა `ინტერაქტივ რეიტინგი~ (სოციოლოგიის თემაზე, ქართულ რეალობაში პირველი).
1999-2002 წ.წ. მუშაობდა საზოგადოებრივი აზრისა და მარკეტინგული კვლევის ასოციაციაში `გორბი~ სოციოლოგად.
2002-05 წ.წ. მუშაობდა ჟურნალისტური გამოძიების ჟურნალ `პრეს-პრემიერში~ მთ. რედაქტორის პირველ მოადგილედ. კურირებდა საზოგადოებისა და პოლიტიკის სფეროებს.
პუბლიკაცია, სახელწოდებით `სოციოლოგია მრუდე სარკეში~ (ქ. ყველაშვილის ავტორობით), შესულია პუბლიცისტურ კრებულში, რომელიც ნოდარ ტაბიძის (ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის ყოფილი დეკანი) წინასიტყვაობით გამოიცა.
მონაწილეობდა სხვადასხვა სემინარებში, რომელიც ეძღვნებოდა ჟურნალისტიკისა და სოციოლოგიის განვითარებას საქართველოში.
2006-2010 წ.იანვრამდე მუშაობდა საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტში, უფროს სპეციალისტად (იძულებით გადაადგილებული პირის-დევნილის სტატუსის მინიჭება).
ამჟამად არის `pres-kavkasia.ge~-ს მთ. რედაქტორის მოადგილე

  
ზურაბ ხუციშვილი

დაბ. 1968 წლის 31 იანვარს, თბილისში. 1987 წელს დაამთავრა თბილისის მანქანათმშენებლობის ტექნიკუმი თვითმფრინავმშენებლობის სპეციალობით. ტექნიკუმში სწავლის დროს მაშინდელი `დოსააფ~-ის აეროკლუბში დაფრინავდა თვითმფრინავზე `იაკ-52~ და ასრულებდა ნახტომებს პარაშუტით `დ-5~. ტექნიკუმის დამთავრებისთანავე, სწავლა განაგრძო კრასნოდარის სტრატეგიული დანიშნულების სარაკეტო ჯარების სამეთაურო-საინჟინრო უმაღლეს სამხედრო სასწავლებელში, სადაც პარალელურად, ნებაყოფლობით გაიარა ყოფილი საბჭოთა სამხედრო კონტრდაზვერვა `სმერშ~-ის მომზადების სრული კურსი მაშინდელი სსრკ-ს გრუ-ს პოლკოვნიკისა და ახლანდელი რუსეთის ფე-ეს-ბეს გენერალ-მაიორის, ალექსეი კადოჩნიკოვის ხელმძღვანელობით. სამხედრო სასწავლებელში სწავლის დროს კადოჩნიკოვის მიერ ჩამოყალიბებული იყო დივერსიულ-სადაზვერვო ჯგუფები, რომელთაგან ერთ-ერთის მეთაურიც გახლდათ ზ.ხუციშვილი. ეს ჯგუფები შედიოდა გრუ-ს ჯგუფ ვიმპელში და მონაწილეობდა სხვადასხვა შეიარაღებულ კონფლიქტებში. საქართველოს ჯარში გადმოსვლისთანავე, გახლდათ სტრატეგიული დაგეგმარების მთავარი სამმართველოს ოფიცერი-მთავარი სპეციალისტი შეიარაღების სტანდარტიზაციაში. შემდეგ მსახურობდა შეიარაღების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე. დღეისათვის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, იმყოფება პენსიაზე.
2004 წლიდან, აქტიურად თანამშრომლობდა ჟურნალისტური გამოძიების ჟურნალ `პრეს-პრემიერში~, როგორც და მიჰყავდა რუბრიკა სამხედრო თემებზე. ამჟამად არის ინტერნეტ-ჟურნალ pres-cavcasia.ge -ს სამხედრო თემების რედაქტორი და სამხედრო ექსპერტი.

  ბიძინა  მესხი

დაბ. 01.10.1971წ. ყოვლადწმიდა მოწამეთა _ ბიძინა ჩოლოყაშვილის, შალვა და ელიზბარ ერისთავების ხსენების დღეს.
განათლება _ უმაღლესი
სპეციალობა-ექიმი-თერაპევტი
აქტიურ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებას ეწევა 1989 წლიდან.
სხვადასხვა პერიოდში იყო: საქართველოს გიორგიანული მოძრაობის, პოლიტიკური მოძრაობის `საქართველო უპირველეს ყოვლისა~, `ენა, მამული, სარწმუნოების~, აქტიური წევრი. აგრეთვე თანამშრომლობდა ადამიანის უფლებათა დამცველ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
1992 წ. იმყოფებოდა გროზნოში საქართველოს პირველ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას გარემოცვაში.
აქტიურად თანამშრომლობდა სხვადასხვა ბეჭვდით გამოცემებთან.
ამჟამად ინტერნეტ-ჟურნალ pres-cavcasia.ge -ს თანამშრომელია.

   მარიამ ბებიავა

დაბ. ქ. თბილისში, 1985 წლის 2 აგვისტოს. 2000 წელს  დაამთავრა თბილისის #47 საშუალო სკოლა. 2003 წელს წარჩინებით დაასრულა საქართველოს სახელმწიფო კოოპერაციულ ინსტიტუტთან არსებული თბილისის კოლეჯი, ბუღალტრული აღრიცხვის სპეციალობით.
2007 წელს გაიარა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (ბასს) კურსები ----წარჩინებით.
ამჟამად ინტერნეტ-ჟურნალ pres-cavcasia.ge -ს საბავშვო გვერდების რედაქტორია. ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი.


დაგვეკონტაქტეთ:

FB: pres-cavcasia.ge, pres-cavcasia.ge&tv qetevani, ჟურნალისტები და იურისტები დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისთვის (ქართული შრიფტით),   keti sesiashvili,

zaqaria rochikashvili

skype:  ketisesiashvili

E-mail: pres_cavcasia@yahoo.com,  pres_cavcasia@mail.ru,    pres-premieri@mail.ru

tel: (+995) 577 40 83 82,      5 99 400 241,            592 777 311,        (0)790 39 55 05 (magtifix)


 

 

 

 
 Face Upward - Widget